Sri Varadendra Teerthara Aradhana - Rathotsava - MantralayamOn occasion of Sri Varadendra Teerthara Aradhana (Pune), Rathotsava was held in Sri Mutt, Mantralayam. here are some pics of this event.