Kumbhakonam

July 2, 2016

Uttararadhane Celebrations of Sri Vijayendraru

H.H. Swamiji led the Uttaradhane pooja kainkarya karyakramas at Kumbhakonam. He also conducted Sudha paaatha at the holy precincts.
July 2, 2016

Sri Vijayendra Teerthara Aradhana 2016

H.H. Swamiji conducted Aradhana Celebrations of Sri Vijayendra Swamiji, the paramagurugalu of Rayaru,  at Kumbhakonam.