Articles

August 30, 2021

Rajagopala Stuti

Sri Raghavendra Vijaya narrates that Sri Rayaru has composed this Stuti during his visit to Sri Raja Mannaru Gudi near Kumbakonam in Tamil Nadu.  This temple […]
August 30, 2021

History of Sri Vyasatatvajna Teertharu – Part 6/n

Continued from Part 5 Sanyaashrama Sweekara: Shree Bhuvanendra teertharu, was the 25th Pontiff (Peethadhipati) in the lineage of Jagadguru Shri Madhvacharya Moola Mahaa Samsthanam, Shri Raghavendra […]
July 20, 2021

Shree ShreedhaVittala Dasaru

There were countless Sujeevis who were blessed by Shree VijayaDasaru and his disciples. One such great soul is Shree ShreedhaVittala Dasaru (1741-1820), who was also very […]
July 20, 2021

Life Song of Sridha Vittala Dasaru

ಫಲಸ್ತುತಿ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಜಗನ್ನಾಥಾರ್ಯ ಸೇವಕಂ|ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪದ ಸದ್ಭಕ್ತಂ ವಂದೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದವಿಟ್ಠಲಂ|| phalastuti pravaktāraṃ jagannāthārya sevakaṃ|śrī kṛṣṇa pada sadbhaktaṃ vaṃdĕ śrī śrīdaviṭṭhalaṃ|| On this auspicious Aradhana day of […]
July 20, 2021

Chaturmasa – all about it!

What is Chaturmasa? The chaturmasya like Ekadashi & Krishnashtami (Jayanthi) vratas is a compulsory vrata. The period of 4 months from Ashada Shukla Ekadashi (Ekadashi during […]
January 1, 2021

Supremacy of Srihari (vishNu)

All living and non-living (chEtanAchEtana) universe, can be divided into two. An independent being – chEtana(svatantra) and rest of all prapancha that includes living and non-living […]
November 24, 2020

Sri Vijayadasara Suladi

ಝಂಪೆತಾಳಶರಣ ಜನ ಮಂದಾರ ಭೃಗುಮುನಿಗಳವತಾರಹರಿದಾಸ ಕುಲರತ್ನ ವಿಜಯರಾಯಹರಿಮತಾಂಬುಧಿ ಚಂದ್ರಪರಮತೋರಗವೀಂದ್ರಹರಿದಾಸ ನಿಕುರಂಭ ಪದ್ಮಾರ್ಕನೆಗುರುವರ್ಯ ಪುರಂದರ ಚರಣಾಬ್ಜ ಮಧುಕರಹರಿದಾಸ ಗೋಪಾಲ ಮನಮಂದಿರಹರಿಯಾಶ್ಯ ಅಭಿನವ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನ ಚರಣವಾರಿಜ ಭೃಂಗ ದೀನದಯಾಪಾಂಗ ॥೧॥ ಮಟ್ಟತಾಳವರಹಜ ತೀರದಲಿ ಚೀಕಲ ಪರವಿಯಲಿ
ಗಿರಿರಾಜನ ದಯದಿ […]
November 23, 2020

Purusha Sukta – 15

After having commented upon all the previous mantras of the Purusha Sukta, Sri Raghavendra Swamiji finally reveals, through a beautiful explanation, how the last mantra in […]
November 16, 2020

Purusha Sukta – 14

In the present series of articles, we have so far looked at fifteen mantras of the Purusha Sukta and the commentary of Sri Raghavendra Swamiji on […]
November 12, 2020

ಶ್ರೀ ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಹಾಗು ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನವರ ಸಂದರುಶನ

ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ.ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ವ […]
November 9, 2020

Purusha Sukta – 13

The Purusha Sukta continues with its description of the creation of various entities with the next mantra that starts as नाभ्या आसीत्… Mantra: नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो […]
November 5, 2020

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಮಹಿಮೆ

ಎಲ್ಲಾ ದಾಸವರೇಣ್ಯರು ರಾಯರ ಕರುಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ, ಸತ್ಯವೆನಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇವೆ, ಇನ್ನೂ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಯರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.“ಕುಷ್ಟ […]
November 2, 2020

Purusha Sukta – 12

In the previous mantra starting with यत्पुरुषं वयदधु the Sukta asks a question on our behalf, wanting to know “Who or what came into existence from […]
October 28, 2020

ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಾಯರು – ಭಾಗ ೩

ಪ್ರಾಣಪತಿಪದದ್ವಂದ್ವ ಪಂಕಜಾಸಕ್ತ ಮಾನಸ |ಶಮಾದಿಗುಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶಗುರುಂ ಭಜೆ ||ಕರವ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ| ಕೊಂಡಾಡುವೆ ದಾಸರಾಯ|ಹರಿದಾಸರ ಪ್ರಿಯ ನಮೊ ನಮೋ| ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಾಯ|| ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಇವಾಗಲು ಕಸಬಾ ಲಿಂಗಸೂಗುರು ಶ್ರೀ ದಾಸರ […]
October 26, 2020

Purusha Sukta – 11

In the past few mantras of the second section of the Purusha Sukta, the manifestation of many instruments required for the performance of the manasa yajna […]
October 24, 2020

ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಾಯರು – ಭಾಗ ೨

ಪ್ರಾಣಪತಿಪದದ್ವಂದ್ವ ಪಂಕಜಾಸಕ್ತ ಮಾನಸ |ಶಮಾದಿಗುಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶಗುರುಂ ಭಜೆ ||ಕರವ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ| ಕೊಂಡಾಡುವೆ ದಾಸರಾಯ|ಹರಿದಾಸರ ಪ್ರಿಯ ನಮೊ ನಮೋ| ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಾಯ|| ಗಾಲವ ಚರಿತ್ರೆ, ಕಾಲಿಯಾಮರ್ಧನ ಕತೆ, ಬುಡ್ಡಿಬ್ರಹ್ಮನ ಕತೆ, ಗೋಪಿಕಾವಿಲಾಸ, ಭ್ರಮರಗೀತಾ, […]
October 23, 2020

ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಾಯರು – ಭಾಗ ೧

ಪ್ರಾಣಪತಿಪದದ್ವಂದ್ವ ಪಂಕಜಾಸಕ್ತ ಮಾನಸ |ಶಮಾದಿಗುಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶಗುರುಂ ಭಜೆ ||ಕರವ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ| ಕೊಂಡಾಡುವೆ ದಾಸರಾಯ|ಹರಿದಾಸರ ಪ್ರಿಯ ನಮೊ ನಮೋ| ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಾಯ|| ಶ್ರೀ ಮಾನವಿ ಪ್ರಭುಗಳೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ದೇಹ ರಥಕ್ಕೆ […]
October 22, 2020

ಗುರುರಾಜರ ಸೇವೆಯೇ ಭಾಗ್ಯ

“ಎಷ್ಟು ಪೇಳಲಿ ಇವರ ನಿಷ್ಠೆ ಮಹಾತ್ಮೆಯನು, ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದೊರಯದಿವರಾ ಸೇವಾ ಭಾವ” ಎಂದು ಗುರುಶ್ರೀಶವಿಠಲರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ, ರಾಯರ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರಗು ದೊರೆಯುವಂತಹದಲ್ಲ. ಅವರ ಸೇವೆ ದೊರೆಕಿದೆ ಅಂದರೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಫಲ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.  […]
October 20, 2020

Purusha Sukta – 10

In the previous mantra, we had seen how the manifestation of the instruments of Yajna were described. The appearance of ghee mixed with curds, forest animals […]
October 15, 2020

ಹರಿಯಂತೆ ಪೊರೆಯುವವರ ನೋಡಿರೋ

ರಾಯರು ಕರುಣಾಮಯಿಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೋಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುವವು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ, ಆದರೇ ಗುರು ಶ್ರೀಶವಿಠಲರು “ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಿ ನೋಡೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ, ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪವು ಕ್ಷಣದೊಳು” ಎಂದು […]
October 14, 2020

Satya Dharma Rataaya

Vishnu incarnated as Sri Krishna while his parents Vasudeva and Devaki were jailed by Kamsa, out of fear that their eight child would be the cause […]
%d bloggers like this: