Anirudha Padaki

July 15, 2021

Saptamo Matsamo Yogi…

ಸಪ್ತಮೋ ಮತ್ಸಮೋ ಯೋಗೀ ವರದೇಂದ್ರೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಶ್ರೀನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ಆದಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಪುರಂದರ ದಾಸರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಕಾರಣಿಭೂತರು ಜಗನ್ನಾಥ […]
November 12, 2020

ಶ್ರೀ ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಹಾಗು ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನವರ ಸಂದರುಶನ

ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ.ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ವ […]
November 5, 2020

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಮಹಿಮೆ

ಎಲ್ಲಾ ದಾಸವರೇಣ್ಯರು ರಾಯರ ಕರುಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ, ಸತ್ಯವೆನಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇವೆ, ಇನ್ನೂ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಯರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.“ಕುಷ್ಟ […]
October 22, 2020

ಗುರುರಾಜರ ಸೇವೆಯೇ ಭಾಗ್ಯ

“ಎಷ್ಟು ಪೇಳಲಿ ಇವರ ನಿಷ್ಠೆ ಮಹಾತ್ಮೆಯನು, ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದೊರಯದಿವರಾ ಸೇವಾ ಭಾವ” ಎಂದು ಗುರುಶ್ರೀಶವಿಠಲರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ, ರಾಯರ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರಗು ದೊರೆಯುವಂತಹದಲ್ಲ. ಅವರ ಸೇವೆ ದೊರೆಕಿದೆ ಅಂದರೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಫಲ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.  […]