Articles

October 26, 2020

Purusha Sukta – 11

In the past few mantras of the second section of the Purusha Sukta, the manifestation of many instruments required for the performance of the manasa yajna […]
October 28, 2020

ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಾಯರು – ಭಾಗ ೩

ಪ್ರಾಣಪತಿಪದದ್ವಂದ್ವ ಪಂಕಜಾಸಕ್ತ ಮಾನಸ |ಶಮಾದಿಗುಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶಗುರುಂ ಭಜೆ ||ಕರವ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ| ಕೊಂಡಾಡುವೆ ದಾಸರಾಯ|ಹರಿದಾಸರ ಪ್ರಿಯ ನಮೊ ನಮೋ| ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಾಯ|| ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಇವಾಗಲು ಕಸಬಾ ಲಿಂಗಸೂಗುರು ಶ್ರೀ ದಾಸರ […]
November 2, 2020

Purusha Sukta – 12

In the previous mantra starting with यत्पुरुषं वयदधु the Sukta asks a question on our behalf, wanting to know “Who or what came into existence from […]
November 5, 2020

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಮಹಿಮೆ

ಎಲ್ಲಾ ದಾಸವರೇಣ್ಯರು ರಾಯರ ಕರುಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ, ಸತ್ಯವೆನಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇವೆ, ಇನ್ನೂ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಯರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.“ಕುಷ್ಟ […]