Articles

November 24, 2020

Sri Vijayadasara Suladi

ಝಂಪೆತಾಳಶರಣ ಜನ ಮಂದಾರ ಭೃಗುಮುನಿಗಳವತಾರಹರಿದಾಸ ಕುಲರತ್ನ ವಿಜಯರಾಯಹರಿಮತಾಂಬುಧಿ ಚಂದ್ರಪರಮತೋರಗವೀಂದ್ರಹರಿದಾಸ ನಿಕುರಂಭ ಪದ್ಮಾರ್ಕನೆಗುರುವರ್ಯ ಪುರಂದರ ಚರಣಾಬ್ಜ ಮಧುಕರಹರಿದಾಸ ಗೋಪಾಲ ಮನಮಂದಿರಹರಿಯಾಶ್ಯ ಅಭಿನವ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನ ಚರಣವಾರಿಜ ಭೃಂಗ ದೀನದಯಾಪಾಂಗ ॥೧॥ ಮಟ್ಟತಾಳವರಹಜ ತೀರದಲಿ ಚೀಕಲ ಪರವಿಯಲಿ
ಗಿರಿರಾಜನ ದಯದಿ […]
January 1, 2021

Supremacy of Srihari (vishNu)

All living and non-living (chEtanAchEtana) universe, can be divided into two. An independent being – chEtana(svatantra) and rest of all prapancha that includes living and non-living […]
July 20, 2021

Chaturmasa – all about it!

What is Chaturmasa? The chaturmasya like Ekadashi & Krishnashtami (Jayanthi) vratas is a compulsory vrata. The period of 4 months from Ashada Shukla Ekadashi (Ekadashi during […]
July 20, 2021

Life Song of Sridha Vittala Dasaru

ಫಲಸ್ತುತಿ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಜಗನ್ನಾಥಾರ್ಯ ಸೇವಕಂ|ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪದ ಸದ್ಭಕ್ತಂ ವಂದೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದವಿಟ್ಠಲಂ|| phalastuti pravaktāraṃ jagannāthārya sevakaṃ|śrī kṛṣṇa pada sadbhaktaṃ vaṃdĕ śrī śrīdaviṭṭhalaṃ|| On this auspicious Aradhana day of […]