Yatigalu

August 26, 2020

Sri Vyasatatvajna Teertharu

September 19, 2020

Sri Madhava Teertharu

Sri MoolaRaghupati Sandesha · Madhava Teertharu
November 8, 2020

Sri Vasudhendra Teertharu

July 15, 2021

Saptamo Matsamo Yogi…

ಸಪ್ತಮೋ ಮತ್ಸಮೋ ಯೋಗೀ ವರದೇಂದ್ರೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಶ್ರೀನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ಆದಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಪುರಂದರ ದಾಸರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಕಾರಣಿಭೂತರು ಜಗನ್ನಾಥ […]