kannada

August 14, 2020

To win or to loose? You decide.

ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಇದ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ದಾಸರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ […]
August 29, 2020

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಯರ ಸೇವಿಸಿರೋ

“ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೊತ್ತುಮ” ಎಂಬ ಸಾರವನ್ನು ರಾಯರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.  ಭಗವಂತ ಅಣು ಅಣುವಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವೇದಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಹಲಾದರಾಜರು ಇಳಿ ವಯ್ಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ […]
September 12, 2020

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಹಿಮಾಂ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಮಾಂ

“ಸಾಕ್ಷೀ ಹಯಾಸ್ಯೋತ್ರ ಹಿ” ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಪರಮಾತ್ಮನೇ,  ರಾಯರ ಕರುಣೆಗೆ ನಾನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನೇ ಗೋಪಾಲದಾಸರು “ಧರೆಯಮ್ಯಾಲಿದ್ದ ಜನರ ಪೊರೆಯ ಬೇಕೆಂದೆನುತ |ಹರಿ ನುಡಿದನು ಇವರ ಪರಮ ದಯಾಳುತನವ |ಗುರುವಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ […]
September 26, 2020
31 08

ಜೀಯಾ ನೀನಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನಾರು ಕಾಯ್ವರೋ

“ಗರುಡ ವಾಹನ ರಂಗ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ, ಶರಣರ ಪಾಲಿಸುತ ಇರುತಿಪ್ಪನು ಇಲ್ಲಿ” ಎಂದು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ರಾಯರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಕೂಡಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. ರಾಯರ ಸೇವೆಯು ನಾರಾಯಣನ ಸೇವೆ. ರಾಯರು ಕರುಣೆವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ತಾನಾಗೇ ನಾರಾಯಣನ ಕರುಣೆಯಾದಂತೆ.  “ನಾನ್ಯಾಕೆ […]