pravachana

July 28, 2020

Adiparva pravachana

Vid Vadirajacharya conducted pravachana on Anukramanika & Sangraha parvas for five days
August 7, 2020

శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రం

Rayara stotra pravachana in Telugu by Sri Raghavendracharya, Makthal
July 1, 2021

Rayara Mahime Snippets