rayaru

October 22, 2020

ಗುರುರಾಜರ ಸೇವೆಯೇ ಭಾಗ್ಯ

“ಎಷ್ಟು ಪೇಳಲಿ ಇವರ ನಿಷ್ಠೆ ಮಹಾತ್ಮೆಯನು, ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದೊರಯದಿವರಾ ಸೇವಾ ಭಾವ” ಎಂದು ಗುರುಶ್ರೀಶವಿಠಲರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ, ರಾಯರ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರಗು ದೊರೆಯುವಂತಹದಲ್ಲ. ಅವರ ಸೇವೆ ದೊರೆಕಿದೆ ಅಂದರೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಫಲ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.  […]
October 23, 2020

ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಾಯರು – ಭಾಗ ೧

ಪ್ರಾಣಪತಿಪದದ್ವಂದ್ವ ಪಂಕಜಾಸಕ್ತ ಮಾನಸ |ಶಮಾದಿಗುಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶಗುರುಂ ಭಜೆ ||ಕರವ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ| ಕೊಂಡಾಡುವೆ ದಾಸರಾಯ|ಹರಿದಾಸರ ಪ್ರಿಯ ನಮೊ ನಮೋ| ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಾಯ|| ಶ್ರೀ ಮಾನವಿ ಪ್ರಭುಗಳೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ದೇಹ ರಥಕ್ಕೆ […]
October 24, 2020

ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಾಯರು – ಭಾಗ ೨

ಪ್ರಾಣಪತಿಪದದ್ವಂದ್ವ ಪಂಕಜಾಸಕ್ತ ಮಾನಸ |ಶಮಾದಿಗುಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶಗುರುಂ ಭಜೆ ||ಕರವ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ| ಕೊಂಡಾಡುವೆ ದಾಸರಾಯ|ಹರಿದಾಸರ ಪ್ರಿಯ ನಮೊ ನಮೋ| ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಾಯ|| ಗಾಲವ ಚರಿತ್ರೆ, ಕಾಲಿಯಾಮರ್ಧನ ಕತೆ, ಬುಡ್ಡಿಬ್ರಹ್ಮನ ಕತೆ, ಗೋಪಿಕಾವಿಲಾಸ, ಭ್ರಮರಗೀತಾ, […]
October 28, 2020

ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಾಯರು – ಭಾಗ ೩

ಪ್ರಾಣಪತಿಪದದ್ವಂದ್ವ ಪಂಕಜಾಸಕ್ತ ಮಾನಸ |ಶಮಾದಿಗುಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶಗುರುಂ ಭಜೆ ||ಕರವ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ| ಕೊಂಡಾಡುವೆ ದಾಸರಾಯ|ಹರಿದಾಸರ ಪ್ರಿಯ ನಮೊ ನಮೋ| ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಾಯ|| ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಇವಾಗಲು ಕಸಬಾ ಲಿಂಗಸೂಗುರು ಶ್ರೀ ದಾಸರ […]