SRSMATHA, Mantralayam
Rathotsavam at Anu Mantralayam
H.H. Swamiji started Rathotsavam at Anu Mantralayam by performing Vasantapooja and Harati to Maha ratha at Anumantralaya.
<-
X