SRSMATHA, Mantralayam
Ekadasi - Sudarshana Homa - 26.11.2020
On account of Ekadasi Sudarshana homa was held in Sri Mutt. H.H. Sri Swamiji performed Sri moola Ramadevara Pooja and had Taptamudradharana.
<-
X