SRSMATHA, Mantralayam
10th Mahasamaradhana of H.H. Sri Suyateendra Teertha Swamiji - INVITATION
Jagadguru Srimanmadhwacharya Moolamahasamsthana, Sri Raghavendra Swamy Mutt - Mantralayam invites all the devotees and disciples of Sri Mutt to participate in the holy occasion of 10th Mahasamaradhana of H.H. Sri Suyateendra Teertha Swamiji, previous Peethadipati of Sri Raghavendra Swamy Mutt, Mantralayam from 11.03.2023 to 13.03.2023 in Mantralayam.
ALL ARE WELCOME.
<-
X