SRSMATHA, Mantralayam
Suvarna Mantapa Samarpana and Ananthachaturdasi Vratha
Suvarna Mantapa Samarpana and Ananthachaturdasi Vratha were held in Shri Matha on a grand scale. Hundreds of devotees assembled at Mantralaya to have rayara darshans and received blessings from Swamiji.
<-
X