SRSMATHA, Mantralayam
Raichur Sanchara
H.H. Swamiji blessed devotees of Raichur on Teekarayara Panchami with sudarshana homa, tapta mudradharane and samsthana pooje being conducted at Raichur. Highlight of the days events was Sudha Anuvada by students of Mantralaya Gurukula.
<-
X