SRSMATHA, Mantralayam
"Dhaarmika Sadassu" meeting at Mantralayam
VHP and RSS organised "Dharmika Sadassu" programme in association with Shri Raghavendra Swamy Matha, Mantralaya at TTD Kalyana Mantapam, Mantralaya. Lalita Peetha Swamiji of Tirupati, Virajananda Saraswati from kudapha and 40 other saints participated in this meeting. G. Satyam VHP All India Joint Secretary, Gopal ji VHP Andhra, Telangana and Karnataka In-charge and other VHP members also partic
<-
X