SRSMATHA, Mantralayam
Visit to Ramohalli and Adhamya Chetana - Bengaluru - 23.06.2022
Here are some photos of H.H. Sri Swamiji performing Mruthika Brundavana prathistapana at Ramohalli and H.H. Sri Swamiji's visit to "Adhamya Chetana" - Bengaluru on 23.06.2022
<-
X