SRSMATHA, Mantralayam
Visit to Shri Kshetra Thoravi - Karnataka
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ವಿಜಯಪುರದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ತೊರವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಮೂರ್ತಿಯಾದ ಗುಹಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು
<-
X