SRSMATHA, Mantralayam
Shri Guru Rayara Ganamruta
Shri Guru Rayara Ganamruta(Devotional songs of Shri Guru Rayaru) programme by Kannada Singer Shri Rajesh Krishnan(Presented by SIRI kannada music channal) held at Mantralaya. H.H. Shri Subudhendra Teertha Swamiji blessed the Team.
<-
X