SRSMATHA, Mantralayam
Shri Raghavendra Saptaha Mahotsava inauguration at Hosur
H.H. Shri Swamiji inaugurated Shri Raghavendra Saptaha Mahotsava at Hosur-Banglore, organised by Shri Raghavendra Saptaha karyacharana samiti – Mantralayam and Shri Raghavendra Swamy saptaha committee – Hosur.
<-
X