SRSMATHA, Mantralayam
Sri Mohan Bhagvath ji visited Sri Mutt - Mantralayam
Rastriya Swayamsevak Sangh, Sarasanchalak Sri Mohan Bhagavath Ji and othar Sanchalaks visited Sri Mutt and had darshan of Sri Raghavendra Swamigalu. Later H.H. Sri Swamiji blessed him with Mantrakshate.
<-
X