SRSMATHA, Mantralayam
Top News
04th-Dec, 2022
Geeta Jayanti - Dhar...
22nd-Nov, 2022
Sri Padmanabha Teert...
12th-Nov, 2022
TTD Honour Darshanam...
06th-Nov, 2022
Tungarati - Punya Na...
06th-Nov, 2022
Samsthana pooja at S...
05th-Nov, 2022
Tulasi Damodara Viva...
01st-Nov, 2022
Sri Vijayadasara Aar...
27th-Oct, 2022
Maru Abhisheka - Dee...
26th-Oct, 2022
Maha Abhisheka to Sr...
24th-Oct, 2022
Narakachaturdashi ce...
Latest News
03rd Mon Feb, 2020
H.H. Sri Subudhendra teertha Swamiji visited Chint...
01st Sat Feb, 2020
On occasion of Rathasapthami, Pratahkala rathotsav...
29th Wed Jan, 2020
On occassion Sri Sujayeendra teerthara aradhana H....
19th Sun Jan, 2020
H.H. Sri Swamiji along with Dr. Ashwath Narayana, ...
11th Sat Jan, 2020
Old students of Sri Gurusarwabhouma Samskruta Vidh...
09th Thu Jan, 2020
H.H. Sri Subudhendar Teertha Swamiji visited Sri r...
08th Wed Jan, 2020
"Punyasmarane" programme was held in rem...
07th Tue Jan, 2020
Validate function of Free eye camp organised by Sh...
07th Tue Jan, 2020
H.h. Sri Subudhendra teertha Swamiji visited to Ch...
06th Mon Jan, 2020
On occasion of Vaikunta Ekadasi, The tem...
14th Sat Dec, 2019
Srimannyayasudhamangala Mahotsava - 14.12.2019 - e...
07th Sat Dec, 2019
On occasion of Geeta Jayanti, Students of Sri Guru...
06th Fri Dec, 2019
Vishaka Sharadha Peetham Uttaradhikari Sri Swatman...
05th Thu Dec, 2019
On paryaya poorvabhavi sanchara, Udupi - Adhamaru ...
30th Sat Nov, 2019
HH Shri Subudhendra Teertha Swamiji visited to Ti...
26th Tue Nov, 2019
On occasion of Sri Padmanabha Teerthara Uttararadh...
25th Mon Nov, 2019
H.H. Subudhendra Teetha Swamiji visited to Navabru...
20th Wed Nov, 2019
Today being the 515th aradhana of Sri Raghunandana...
17th Sun Nov, 2019
H.H. Sri Swamiji performed Prathistapana rituals t...
16th Sat Nov, 2019
H.H. Sri Swamiji visited Thambram. Devotees of Tha...
16th Sat Nov, 2019
H.H. Sri Swamiji visited Thambram. Devotees of Tha...
14th Thu Nov, 2019
Sri Raghavendra Swamy Mutt, Mantralayam invites yo...
12th Tue Nov, 2019
On occasion of Karthika Pournami, H.H. Sri Swamiji...
11th Mon Nov, 2019
Rejoinder...