SRSMATHA, Mantralayam
Top News
29th-Nov, 2023
Koti Pushparchana an...
27th-Nov, 2023
Tungaarati - 2023...
26th-Nov, 2023
Laksha Deepotsava - ...
24th-Nov, 2023
Prabodhotsava - Tula...
22nd-Nov, 2023
Tirumala Tirupati De...
15th-Nov, 2023
Maru Abhisheka - 15....
14th-Nov, 2023
Maha Abhisheka - Bal...
13th-Nov, 2023
Golden opportunity t...
12th-Nov, 2023
Naraka Chaturdasi Ce...
12th-Nov, 2023
Naraka Chaturdasi - ...
Latest News
29th Wed Jan, 2020
On occassion Sri Sujayeendra teerthara aradhana H....
19th Sun Jan, 2020
H.H. Sri Swamiji along with Dr. Ashwath Narayana, ...
11th Sat Jan, 2020
Old students of Sri Gurusarwabhouma Samskruta Vidh...
09th Thu Jan, 2020
H.H. Sri Subudhendar Teertha Swamiji visited Sri r...
08th Wed Jan, 2020
"Punyasmarane" programme was held in rem...
07th Tue Jan, 2020
H.h. Sri Subudhendra teertha Swamiji visited to Ch...
07th Tue Jan, 2020
Validate function of Free eye camp organised by Sh...
06th Mon Jan, 2020
On occasion of Vaikunta Ekadasi, The tem...
14th Sat Dec, 2019
Srimannyayasudhamangala Mahotsava - 14.12.2019 - e...
07th Sat Dec, 2019
On occasion of Geeta Jayanti, Students of Sri Guru...
06th Fri Dec, 2019
Vishaka Sharadha Peetham Uttaradhikari Sri Swatman...
05th Thu Dec, 2019
On paryaya poorvabhavi sanchara, Udupi - Adhamaru ...
30th Sat Nov, 2019
HH Shri Subudhendra Teertha Swamiji visited to Ti...
26th Tue Nov, 2019
On occasion of Sri Padmanabha Teerthara Uttararadh...
25th Mon Nov, 2019
H.H. Subudhendra Teetha Swamiji visited to Navabru...
20th Wed Nov, 2019
Today being the 515th aradhana of Sri Raghunandana...
17th Sun Nov, 2019
H.H. Sri Swamiji performed Prathistapana rituals t...
16th Sat Nov, 2019
H.H. Sri Swamiji visited Thambram. Devotees of Tha...
16th Sat Nov, 2019
H.H. Sri Swamiji visited Thambram. Devotees of Tha...
14th Thu Nov, 2019
Sri Raghavendra Swamy Mutt, Mantralayam invites yo...
12th Tue Nov, 2019
On occasion of Karthika Pournami, H.H. Sri Swamiji...
11th Mon Nov, 2019
Rejoinder...
09th Sat Nov, 2019
On occasion of Utthaana Dwadashi , H.H. Sri Swamij...
07th Thu Nov, 2019
Sri Raghavendra Swamy Mutt Mantralayam, invites yo...